Žandar iz Sent Tropea

Žandar Krišo prebačen u Sent Trope, gradić na francuskoj rivijeri.

Žandar u Njujorku

Žandar Krišo izabran je da predstavlja Francusku na međunarodnom kongresu.